تاریخچه قهرمانان جام حذفی فوتبال ایران

 

29 سال پیش جام حذفى کشور کلید خورد. سال ،1355 سالى که ملوان براى اولین بار قهرمان جام حذفى ایران شد و البته تراکتورسازى به نایب قهرمانى رسید.

1356: استقلال (قهرمان) هما تهران (دوم)

1365: ملوان انزلى (قهرمان) خیبر خرم آباد (دوم)

1366: پرسپولیس تهران (قهرمان) ملوان انزلى (دوم)

1367: شاهین اهواز (قهرمان) ملوان انزلى (دوم)

1369: ملوان انزلى (قهرمان) استقلال اهواز (دوم)

1370: پرسپولیس تهران (قهرمان) ملوان انزلى (دوم)

1372: سایپاى تهران (قهرمان) جنوب اهواز (دوم)

1373: بهمن تهران (قهرمان) تراکتورسازى تبریز (دوم)

1374: استقلال تهران (قهرمان) برق شیراز (دوم)

1375: برق شیراز (قهرمان) بهمن تهران (دوم)

1377: پرسپولیس تهران (قهرمان) استقلال تهران (دوم)

1378: استقلال تهران (قهرمان) بهمن تهران (دوم)

1379: فجر سپاسى شیراز (قهرمان) ذوب آهن اصفهان (دوم)

81-1380: استقلال تهران (قهرمان) فجر سپاسى شیراز (دوم)

82-1381: ذوب آهن اصفهان (قهرمان) سپاهان اصفهان (دوم)

83-1382: سپاهان اصفهان(قهرمان) استقلال تهران(دوم)

84-1383: صباباترى تهران (قهرمان) ابومسلم مشهد (دوم)

در همه این سال ها، استقلال با چهار بارقهرمانى و دو نایب قهرمانى رکورددار است. پس از استقلال، ملوان با سه قهرمانى و سه نایب قهرمانى دوم است. البته پرسپولیس هم سه بار عنوان قهرمانى این بازیها را به دست آورده اما امسال چه تیمى قهرمان است، استقلال، ملوان یا پرسپولیس، شاید هم تیم دیگرى.

/ 0 نظر / 23 بازدید